Gunnar Mascoll Silfverstolpe

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, född 21 januari 1893 i Rytterne socken, Västmanland, död 26 juni 1942 i Stockholm, var en svensk poet, översättare och litteratur- och konstkritiker. Han blev fil.lic. 1919 i Uppsala. År 1941 efterträdde han Albert Engström som ledamot av Svenska Akademien på stol nummer 18.
Silfverstolpe debuterade 1919 med diktsamlingen Arvet och gav under de följande 21 åren ut ytterligare fyra samlingar. Han räknas till den grupp poeter som kallas ”de lyriska intimisterna”, tillsammans med Karl Asplund och Sten Selander. Med ”intimism” avsågs en stil som kännetecknas av en lågmäld ton, traditionsmedvetenhet och motiv från hem och vardagsliv. I Uppsala var han aktiv inom studentlivet, bl a som förste kurator för Västmanlands-Dala nation 1917.


Morgon

Den, som ej mer förnimmer
en junimorgons skimmer
med bävan och med ångest
för livets korthets skull,
den, som ej ger sig fången
en stund åt fågelsången
och känner att den lever
med samma klara drill,
när vi ha blivit mull
- han hör ej längre jorden,
den gröna jorden till.

Den, som ej mer förnimmer
ett barnaögas skimmer
med ängslan för att tiden
skall grumla denna glans
- det stora, rika livet
är icke längre hans.

Ur diktsamlingen Dagsljus

Porträtt målat av Kurt Jungstedt