Årsmötet 18 mars 2005

Vid årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Erik Andersson och Daniel Carlsson.
Anita Thunberg avgick ur styrelsen efter flera års förtjänstfullt arbete.

Efter årsmötet informerade Bengt Jonasson om de möjligheter och fördelar som finns när det gäller bergvärme. Uppvärmningskostnaden är en stor utgift för Rytterneården som idag sker med olja och el. Inga beslut togs men styrelsen ska behandla frågan och titta på hur en lösning kan se ut.

Rytternegårdens nyproducerade hemsida visades upp för första gången för deltagarna.

Årsmötet avslutades traditionsenligt med ärtsoppa och varm punch under gemytliga former.