Årsmötet 10 mars 2006

Vid årsmötet kom ett trettiotal personer. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Yvonne Adolfsson och Kajsa Källberg
Börje Jönsson och Johan Norgren avgick ur styrelsen. Börje Jönsson avtackades efter flera års förtjänstfullt arbete som föreningens kassör.

Uppvärmningskostnaden är en stor utgift för Rytterneården som idag sker med olja och el. Inga beslut togs men styrelsen ska behandla frågan och titta på hur en lösning kan se ut.

Rytternegårdens hemsida har fått en ny enklare adress: rytternegarden.se

Årsmötet avslutades traditionsenligt med ärtsoppa och varm punch under gemytliga former.