I det senaste avsnittet av TV-programmet Helt lyriskt berättar Fredrik Lindström om Gunnar Mascoll Silfverstolpe.
I programmet framför även artisten Leslie Tay sin tolkning av Silfverstolpes dikt "Slut på sommarlovet"

Se programmet på SVT play

Gunnar Mascoll Silfverstolpe
Rytterne Hembygdsgård

 

 Program  

Tidigare aktiviteter

.Information .Föreningar på gården


Årsmöte
15 mars
Efterföljs av ärtsoppa och punch med tillbehör

Valborgsmässoeld
30 april

Pub
11 maj
Puben öppnar 20.00

 

 

 

2013 års aktiviteter

2012 års aktiviteter

2011 års aktiviteter

2010 års aktiviteter

2009 års aktiviteter

2008 års aktiviteter

2007 års aktiviteter

2006 års aktiviteter

2005 års aktiviteter

 


Bli medlem i Rytterne Hembygdsgård

Medlemsavgiften är
150 kr person/år

Vktigt!!!
Ange namn och adress vid inbetalning


Plusgiro 116466-4

Bankgiro 377-7158
Swish 123 570 40 10

Hyr Rytternegården för egna fester eller andra arrangemang
Mer info

Rytterne Hembygdsgård
på Facebook

Rytterneboken

Redaktör Katarina Curman
Boken finns att köpa av
Katarina tel 0220 42156

Pris 320 kr

 


Rytterne Hembygdsgård

LION:s Club Kvicksund- Rytterne

 Rytterne Hembygdsgård är medlem i Västmanlands Hembygdsförbund
och Fornminnesförening

 

 

Rytterne Hembygdsgård
Kyrkbacken, Rytterne
725 92 Västerås