Styrelsen för Rytterne Hembygdsförening

Ordförande
Malin Dreifaldt

073 991 38 09

Vice ordförande
Peter Ovrin

070-388 87 54
Sekreterare
Thomas Cajander
073-552 02 05
Kassör
Kerstin Borell

070 632 95 00
Övriga ledamöter och suppleanter
Torbjörn Andersson  
Per-Arne Dreifaldt
Lotta Ekström  
Camilla Eriksson  
Håkan Lindberg  
Annelie Pettersson  
Greger Thunberg  
Bokningar
Lotta Ekström
070 630 67 01
 
 

Har Du funderingar om föreningen och vår verksamhet så dra dig inte för att kontakta någon av ovanstående för besked. Kan Du tänka dig att hjälpa oss andra vid våra arrangemang så är Du också välkommen att höra av dig. Vi har roligt på våra möten och delar gärna med oss av den glädjen. Tänk även på att våra ungdomar med vår hjälp har ett ställe att träffas på och umgås under former de själva bestämmer om.
Väl mött i Rytternegården.

Kontakta oss

Vår fakturaadress/brevadress är:
Rytterne Hembygdsförening
c/o K Borell, Sundby Strandväg 46
645 61 Stallarholmen