Välkommen till
Rytterne Hembygdsförening

Aktuella evenemang

Årets hembygdsförening 2021

Rytterne hembygdsförening har utvecklats till en engagerad och lustfylld mötesplats för hela bygden. Såväl äldre som yngre inkluderas i en verksamhet som erbjuder en mångfald av aktiviteter, både på hembygdsgården och ute i landskapet. Föreningens intresse och engagemang för barnens situation förr och nu är föredömligt för hela hembygdsrörelsen. Rytterne hembygdsförening visar styrkan i rörelsens vision om en levande hembygd öppen för alla.

- juryn

BLI MEDLEM

Ditt medlemskap betyder mycket. Som medlem värnar du om bygden, dess historia och framtid.

HYR RYTTERNEGÅRDEN

På Rytternegården kan du hyra nedre våningen för fester, möten och andra aktiviteter.

Spela videoklipp

Upplev Rytterne

Vacker vy över Rytternegården och dess omgivning genom alla fyra årstider. Ta en sväng runt i bygden med hjälp av filmaren och fotografen Bo Lundvang. 

Rytterneboken

320 kr

Boken finns att köpa på Rytternegården