Silfverstolpedagen

Den 26 juni 2024 kl. 19:00

Diktläsning, trevligt umgänge samt fika ur egen medhavd korg äger denna kväll rum vid Gunnar Mascoll Silfverstolpes minnessten som ligger utmed gamla Eskilstunavägen vid Stora Åsby.

Detta högtidlighålls på den stora skaldens dödsdag.

Högläsning av Silfverstolpes dikter.