Slåtter vid kyrkoruinerna

3 juli kl 18.00 vid Lilla Rytterne kyrkoruin i Åkerby.

10 juli kl 18.00 vid Stora Rytterne kyrkoruin i Lundby.